1. Köper eller säljer ert företag varor från eller till länder utanför EU?

2. Betalar ni tull på de varor ni köper?

3. Utnyttjar ni eller era kunder frihandelsavtal?

4. Har ert företag några tulltillstånd?

5. Vilken typ av tullförfaranden använder ni i ert företag? (mer än ett svar är möjligt).

6. Är ni AEO-certifierade?

7. Har ni egen tullprogramvara eller använder ni tullombud?

8. Har ni dokumenterade tullrutiner som är uppdaterade och används i det dagliga arbetet?

9. Hur bedömer ni tullkunskapen, inklusive kunskapen om UCC, i ert företag?

10. När gjorde ni senast en utvärdering av kvaliteten på er tullhantering?

Skicka   Rensa