Unionstullkodex
– utan problem

Här får du hjälp att hantera den nya unionstullkodexen, UCC. Du finner information och verktyg som hjälper dig att undvika riskerna och dra nytta av fördelarna med UCC.

Titta på den korta introduktionsfilmen. Leta sedan rätt på den information ni behöver mest  vårt självtest är ett bra första steg.

 

Risker och fördelar med UCC

Funderar ni på att effektivisera era tullrutiner? Vill ni hitta nya affärsmöjligheter? Känn er som hemma och få svar på frågor som rör er specifika situation.

Hur relevant är UCC för dig? Och hur brådskande är det?
UCC Navigator – Vårt onlineverktyg som hjälper dig att enkelt navigera genom EU:s tullagstiftning
Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.
I maj förra året inleddes den första genomförandefasen av den nya unionstullkodexen UCC, och redan under hösten upplevde flera företag att de hade påverkats inom flera områden. Detta framkom av en undersökning som genomfördes under hösten 2016.
Ladda ner vår rapport om unionstullkodexens inverkan och låt resultaten vara till hjälp för kommande planering. Få information om vilka områden som påverkas och vad som främst hindrar er från att vidta åtgärder.
För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.
What will the new Union Customs Code (UCC) implementation involve? And when? Unfortunately, the exact details and the timeline are still unclear.

Prata med oss

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Telefon: +46 31 764 30 00
E-mail: knowledge@kghcustoms.com

För lokala kontaktuppgifter, gå till kghcustoms.com