Arbeta förebyggande med UCC

Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske? Tyvärr har man ännu inte beslutat om de exakta detaljerna och tidsramen.

Så vad ska ni göra? Svaret är att arbeta förebyggande och fokusera på er egen situation och de områden inom er verksamhet som kommer att påverkas av UCC. De fem områden ni bör fokusera på är tulltillstånd, rutiner, kompetens, programvara och datakvalitet. Genom att se över dessa områden kommer ni att bekanta er med de nya reglerna i takt med att de träder i kraft och samtidigt förbereda ert företag så att det kan dra så stor nytta som möjligt av det nya regelverket.

KGH Customs Services har sammanställt en checklista med aktiviteter inom varje område för att er övergång till UCC ska få en flygande start.

Vill du veta mer? Kontakta oss på:

Catharina Olofsson, Consulting Director
consulting@kghcustoms.com

Publicerad av KGH Customs, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Unionstullkodexen (UCC) innebär många stora förändringar för europeisk tullhantering och handel. Men det är också ett bra tillfälle att försäkra dig om att dina nuvarande rutiner håller måttet.
UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.
Vi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras.
Hur avgör du om din tullhantering är effektiv? Hur kan du förbättra hanteringen och försöka eliminera onödiga kostnader?