Arbeta förebyggande med UCC

Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske? Tyvärr har man ännu inte beslutat om de exakta detaljerna och tidsramen.

Så vad ska ni göra? Svaret är att arbeta förebyggande och fokusera på er egen situation och de områden inom er verksamhet som kommer att påverkas av UCC. De fem områden ni bör fokusera på är tulltillstånd, rutiner, kompetens, programvara och datakvalitet. Genom att se över dessa områden kommer ni att bekanta er med de nya reglerna i takt med att de träder i kraft och samtidigt förbereda ert företag så att det kan dra så stor nytta som möjligt av det nya regelverket.

KGH Customs Services har sammanställt en checklista med aktiviteter inom varje område för att er övergång till UCC ska få en flygande start.

Vill du veta mer? Kontakta oss på:

Catharina Olofsson, Consulting Director
consulting@kghcustoms.com

Publicerad av KGH Customs, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.
För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.
Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.
Ladda ner vår rapport om unionstullkodexens inverkan och låt resultaten vara till hjälp för kommande planering. Få information om vilka områden som påverkas och vad som främst hindrar er från att vidta åtgärder.