Hemligheten för ett enkelt genomförande av UCC: Ta kontroll över dessa 5 områden

Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske? Tyvärr har man ännu inte beslutat om de exakta detaljerna och tidsramen. Det vi däremot vet är att det kommer att ske förändringar, varav en del stora, under de närmaste åren.

Så vad ska ni göra? Hur kan ert företag dra så stor nytta som möjlighet av UCC? Svaret är att glömma tydliga instruktioner och en fast tidsram – ni kommer bara att få vänta och slösa tid på samma sätt som era konkurrenter. Ni bör också arbeta förebyggande och fokusera på er egen situation och de områden inom er verksamhet som kommer att påverkas av UCC.

De fem områden ni bör fokusera på är tulltillstånd, rutiner, kompetens, programvara och datakvalitet. Genom att se över dessa områden kommer ni att bekanta er med de nya reglerna i takt med att de träder i kraft och samtidigt förbereda ert företag så att det kan dra så stor nytta som möjligt av det nya regelverket.

Låt oss gå igenom områdena ett efter ett och beskriva vilka effekter de nya reglerna troligen kommer att få, vad ni kan göra för att förbereda er och slutligen på vilket sätt ert företag kan dra nytta av dem om ni gör detta till ett strategiskt mål.

Om ni vill ha mer information om dessa fem områden och råd som är anpassade till er specifika situation, tveka inte att kontakta oss på consulting@kghcustoms.com

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Den nya unionstullkodexen (UCC) kommer att påverka de flesta tullförfarandena.
Det ligger mer bakom tullhanteringen och dess kostnader än vad man kan se med blotta ögat. Det handlar inte bara om själva tullavgiften utan dessutom om tullrutinernas alla verksamhetsavgifter.
Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft.
Om du arbetar med tull- och handelsfrågor inom ditt företag är du säkert medveten om att den nya unionstullkodexen (UCC) är på gång.