Hemligheten för ett enkelt genomförande av UCC: Ta kontroll över dessa 5 områden

Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske? Tyvärr har man ännu inte beslutat om de exakta detaljerna och tidsramen. Det vi däremot vet är att det kommer att ske förändringar, varav en del stora, under de närmaste åren.

Så vad ska ni göra? Hur kan ert företag dra så stor nytta som möjlighet av UCC? Svaret är att glömma tydliga instruktioner och en fast tidsram – ni kommer bara att få vänta och slösa tid på samma sätt som era konkurrenter. Ni bör också arbeta förebyggande och fokusera på er egen situation och de områden inom er verksamhet som kommer att påverkas av UCC.

De fem områden ni bör fokusera på är tulltillstånd, rutiner, kompetens, programvara och datakvalitet. Genom att se över dessa områden kommer ni att bekanta er med de nya reglerna i takt med att de träder i kraft och samtidigt förbereda ert företag så att det kan dra så stor nytta som möjligt av det nya regelverket.

Låt oss gå igenom områdena ett efter ett och beskriva vilka effekter de nya reglerna troligen kommer att få, vad ni kan göra för att förbereda er och slutligen på vilket sätt ert företag kan dra nytta av dem om ni gör detta till ett strategiskt mål.

Om ni vill ha mer information om dessa fem områden och råd som är anpassade till er specifika situation, tveka inte att kontakta oss på consulting@kghcustoms.com

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Om du arbetar med tull- och handelsfrågor inom ditt företag är du säkert medveten om att den nya unionstullkodexen (UCC) är på gång.
Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.
UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.
Vi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras.