Osäkerhet kan bli kostsamt när unionstullkodexen UCC genomförs

Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder – något som kan öka både kostnaderna och riskerna i takt med att den nya lagstiftningen genomförs.

Flera olika orsaker hindrar företag från att agera

Undersökningen Unionstullkodexens påverkan på företag, visar att det finns flera skäl till att företagen inte har vidtagit åtgärder. Förutom de företag som ännu inte anser att de har påverkats är bristen på kunskap den främsta orsaken till att man väntar med att agera. Dessutom väntar en del personer med UCC-ansvar på tydligare riktlinjer från företagsledningen.

Varför har ni ännu inte vidtagit några åtgärder?

45% Har inte påverkats än
41% Är osäkra på vilket steg de bör ta
21% Inväntar beslut från ledningen
 7%  Inväntar ytterligare information

 

Även om inte alla detaljer har fastställts ännu, och vissa delar av UCC genomförs under en övergångsperiod, är det viktigt att företagen investerar tid och resurser på att förstå hur UCC kommer att inverka på deras verksamhet. Att vänta med att vidta åtgärder kan vara både kostsamt och öka riskerna. Att missa en viss deadline kan leda till allvarliga avbrott i verksamheten och göra det svårare att dra nytta av eventuella fördelar. Att reagera sent i stället för att agera tidigt leder nästan alltid till ökad riskexponering och ökade kostnader för att hantera förändringen. Belastningen på organisationen ökar, liksom risken för misstag. Dessutom är det så att ju bättre ni förstår vad UCC innebär för er, desto bättre kan ni dra nytta av den nya lagstiftningen.

De största förändringarna har vi fortfarande framför oss. Det är viktigt att företagen använder denna tid för att förstå de viktigaste förändringarna och vad de kan leda till och ta reda på vad som behöver göras nu och för att skapa en stadig grund för ett framtida genomförande av UCC. Detta kommer definitivt att gynna er verksamhet och underlätta en optimal fördelning av era resurser. Om de interna resurserna inte är tillräckliga kan det vara bra att anlita extern hjälp för att genomföra en första undersökning av läget. En god förståelse av den aktuella situationen och potentiella luckor bidrar även till att säkra stöd från ledningen.

Om ni är intresserade av att lära er mer om hur UCC påverkar ert företag kan ni ladda ner hela rapporten här.

Tveka inte att kontakta oss på catharina.olofsson@kghcustoms.com om ni vill diskutera detta vidare.

Catharina Olofsson, Consulting Director

 

 

 

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.
UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.
Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske?
Hur relevant är UCC för dig? Och hur brådskande är det?