Resultat av undersökningen: Unionstullkodexens inverkan på företag

Ladda ner vår rapport ”Unionstullkodexens inverkan på företag” och läs mer om hur följderna av UCC kan se ut hos företag.

Hur många märker av en skillnad? Inom vilka områden? Vilka är de främsta hindren?

Vi hoppas att resultaten kommer att hjälpa er att planera de kommande förändringarna ännu bättre.

Om ni har några frågor eller vill diskutera UCC och undersökningens resultat är ni välkomna att kontakta:

Catharina Olofsson
Director Customs Consulting and Education
E-post: catharina.olofsson@kghcustoms.com
Telefon: +46 70 610 98 18

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Det ligger mer bakom tullhanteringen och dess kostnader än vad man kan se med blotta ögat. Det handlar inte bara om själva tullavgiften utan dessutom om tullrutinernas alla verksamhetsavgifter.
Den nya unionstullkodexen (UCC) kommer att påverka de flesta tullförfarandena.
Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft.
Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.