Tullens dolda kostnader (och möjligheter)

 

Det ligger mer bakom tullhanteringen och dess kostnader än vad man kan se med blotta ögat. Det handlar inte bara om själva tullavgiften utan dessutom om tullrutinernas alla verksamhetsavgifter, för att inte nämna extraarbetet och riskerna med icke-efterlevnad. Och som om det inte vore nog, har du de där affärsmöjligheterna som du inte har råd att gå miste om …

Eftersom unionstullkodexen (UCC) har en stor påverkan på alla aspekter av din tull- och handelshantering är det här rätta tillfället att ge dig en enkel överblick över dess omfattning.

Vi vet naturligtvis att det här är en mycket förenklad översikt och att problemen i just din verksamhet kan vara mycket mer komplicerade och omfattande. Kontakta oss gärna om du vill få en bättre överblick över just din situation och få veta hur du kan få ut mesta möjliga av unionstullkodexen och din tullhantering.

Rätt kunskaper om hur du är kreativ, planerar, genomför och efterlever din tullhantering kan främja hela din verksamhet. Få ut det mesta av dina leverantörer (exempelvis genom optimala inköp som ökar marginalerna), för att inte säga din produktion, din logistik och dina kunder – och ligg långt före konkurrenterna. För hur många i din bransch känner till isberget?

Publicerad av KGH Customs, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft.
UCC Navigator – Vårt onlineverktyg som hjälper dig att enkelt navigera genom EU:s tullagstiftning
Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.