Tullens dolda kostnader (och möjligheter)

 

Det ligger mer bakom tullhanteringen och dess kostnader än vad man kan se med blotta ögat. Det handlar inte bara om själva tullavgiften utan dessutom om tullrutinernas alla verksamhetsavgifter, för att inte nämna extraarbetet och riskerna med icke-efterlevnad. Och som om det inte vore nog, har du de där affärsmöjligheterna som du inte har råd att gå miste om …

Eftersom unionstullkodexen (UCC) har en stor påverkan på alla aspekter av din tull- och handelshantering är det här rätta tillfället att ge dig en enkel överblick över dess omfattning.

Vi vet naturligtvis att det här är en mycket förenklad översikt och att problemen i just din verksamhet kan vara mycket mer komplicerade och omfattande. Kontakta oss gärna om du vill få en bättre överblick över just din situation och få veta hur du kan få ut mesta möjliga av unionstullkodexen och din tullhantering.

Rätt kunskaper om hur du är kreativ, planerar, genomför och efterlever din tullhantering kan främja hela din verksamhet. Få ut det mesta av dina leverantörer (exempelvis genom optimala inköp som ökar marginalerna), för att inte säga din produktion, din logistik och dina kunder – och ligg långt före konkurrenterna. För hur många i din bransch känner till isberget?

Publicerad av KGH Customs, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Med Unionstullkodexen (UCC) kommer tulltillstånd och tullprocesser att genomgå omfattande förändringar. Följ vår enkla guide för att dra full nytta av dessa förändringar.
I maj förra året inleddes den första genomförandefasen av den nya unionstullkodexen UCC, och redan under hösten upplevde flera företag att de hade påverkats inom flera områden. Detta framkom av en undersökning som genomfördes under hösten 2016.
För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.
Vi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras.