UCC Navigator – Öka effektiviteten. Minska tullrisken

Utforska nya UCC Navigator – onlineverktyget som hjälper dig att hitta rätt i det komplexa UCC och dess relaterade tullagstiftning och med vars hjälp du kan hitta den lagstiftning som påverkar ditt företag – med ett enkelt musklick.

Undvik krångliga manuella sökningar, öka effektiviteten markant och minimera risken att förbise sammankopplade bestämmelser, avvikelser, skadestånd och oplanerade affärsavbrott. Läs mer

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 1 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.
Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft.
I maj förra året inleddes den första genomförandefasen av den nya unionstullkodexen UCC, och redan under hösten upplevde flera företag att de hade påverkats inom flera områden. Detta framkom av en undersökning som genomfördes under hösten 2016.
Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.