UCC Navigator – Öka effektiviteten. Minska tullrisken

Utforska nya UCC Navigator – onlineverktyget som hjälper dig att hitta rätt i det komplexa UCC och dess relaterade tullagstiftning och med vars hjälp du kan hitta den lagstiftning som påverkar ditt företag – med ett enkelt musklick.

Undvik krångliga manuella sökningar, öka effektiviteten markant och minimera risken att förbise sammankopplade bestämmelser, avvikelser, skadestånd och oplanerade affärsavbrott. Läs mer

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Med Unionstullkodexen (UCC) kommer tulltillstånd och tullprocesser att genomgå omfattande förändringar. Följ vår enkla guide för att dra full nytta av dessa förändringar.
Det ligger mer bakom tullhanteringen och dess kostnader än vad man kan se med blotta ögat. Det handlar inte bara om själva tullavgiften utan dessutom om tullrutinernas alla verksamhetsavgifter.
UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.