UCC Navigator – Öka effektiviteten. Minska tullrisken

Utforska nya UCC Navigator – onlineverktyget som hjälper dig att hitta rätt i det komplexa UCC och dess relaterade tullagstiftning och med vars hjälp du kan hitta den lagstiftning som påverkar ditt företag – med ett enkelt musklick.

Undvik krångliga manuella sökningar, öka effektiviteten markant och minimera risken att förbise sammankopplade bestämmelser, avvikelser, skadestånd och oplanerade affärsavbrott. Läs mer

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.
Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.
Med Unionstullkodexen (UCC) kommer tulltillstånd och tullprocesser att genomgå omfattande förändringar. Följ vår enkla guide för att dra full nytta av dessa förändringar.
What will the new Union Customs Code (UCC) implementation involve? And when? Unfortunately, the exact details and the timeline are still unclear.