UCC och tillstånd: Konsekvenser och möjligheter

Med Unionstullkodexen (UCC) kommer tulltillstånd och tullprocesser att genomgå omfattande förändringar. Följ vår enkla guide för att dra full nytta av dessa förändringar.

Ett område inom tullhanteringen som kommer att förändras totalt är tulltillstånden, både ansökningsprocessen och tillstånden i sig. Alla tulltillstånd kommer att omprövas, och detta kommer att ske under hela genomförandeperioden för UCC. Dessutom kommer graden av komplexitet att variera kraftigt för olika typer av tillstånd.

 

Varför agera i tid?

Tullmyndigheterna kommer att göra upp en plan för när olika tillstånd måste omprövas. De kommer också att besluta hur processen ska genomföras. KGH uppmuntrar tillståndsinnehavare som vill behålla de tillstånd som ska omprövas att agera snabbt när tullmyndigheterna begär ytterligare information eller andra åtgärder för att säkra tillstånden. Vi råder dig också att besluta vem eller vilka i ditt företag som ska ta emot information från tullmyndigheterna, uppmärksamma dessa personer på att de kommer att få sådan information och se till att de vet vad de ska göra när de får den. Det är också lämpligt att proaktivt följa de lokala tullmyndigheternas planering och information. Detta ger dig kontroll över processen i stället för att riskera att allt behöver göras i sista stund. Till exempel kan vissa omprövningar av tulltillstånd innebära att ytterligare krav ställs på tillståndsinnehavaren. Om du arbetar proaktivt kommer du att få mer tid att agera för att kunna uppfylla dessa krav.

Risken med att inte göra någonting

Om du inte reagerar på begäran om information från tullmyndigheterna finns det risk att du förlorar vissa tillstånd eller att det blir ont om tid att göra de förändringar som krävs för att uppfylla eventuella ytterligare krav. Detta kan påverka din dagliga verksamhet. Och det kan i sin tur ha en negativ inverkan på företagets vinstmarginaler och/eller kundservice.

 

En enkel guide för att komma igång

Följ våra föreslagna riktlinjer:

  • Se redan nu över vilka tulltillstånd ert företag har idag – och den roll dessa tillstånd spelar i er dagliga verksamhet. Kontrollera också att ni uppfyller alla specifika krav för dessa tillstånd.
  • Avgör vilka tillstånd (eller områden) som är särskilt viktiga för ditt företag och håll ett extra öga på de krav som är förknippade med dem, samt tidpunkten för när de kan komma att omprövas.
  • Om du har tillstånd du inte längre behöver bör du redan nu återkalla dem innan de omprövas.
  • Se över vilka tillstånd som du för närvarande inte har och som ditt företag kan ha nytta av. Gör en plan för att ansöka om dem när det blir möjligt inom ramen för UCC.
  • I varje land där du har verksamhet bör du proaktivt följa information från tullmyndigheterna kring omprövningsprocessen för tulltillstånd.
  • Passa på att se över och förbättra den samlade kunskapen om tullhantering i företaget, även hur man tillämpar denna kunskap i praktiken, för att underlätta övergången till UCC.

 

Vi hoppas att dessa riktlinjer för tillståndshantering kan vara till hjälp. Tveka inte att kontakta oss på KGH om du behöver hjälp med några specifika frågor.

 

Catharina Olofsson
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Publicerad av KGH Customs, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Om du arbetar med tull- och handelsfrågor inom ditt företag är du säkert medveten om att den nya unionstullkodexen (UCC) är på gång.
Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.
Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske?
Ladda ner vår rapport om unionstullkodexens inverkan och låt resultaten vara till hjälp för kommande planering. Få information om vilka områden som påverkas och vad som främst hindrar er från att vidta åtgärder.