Unionstullkodexen inverkar redan på flera områden inom företagen

I maj förra året inleddes den första genomförandefasen av den nya unionstullkodexen UCC, och redan under hösten upplevde flera företag att de hade påverkats inom flera områden, även områden som inte var i fokus för de första förändringarna. Detta framkom av en undersökning som genomfördes under hösten 2016.

En majoritet ansåg att de första förändringarna har inverkat på deras verksamhet

De första förändringarna i den nya UCC genomfördes den 1 maj 2016. Mer än 60 % av de tillfrågade uppgav att UCC redan hade börjat påverka dem. Den faktiska siffran kan till och med vara ännu högre eftersom alla nuvarande tillstånd kommer att omprövas. Närmare 1 av 10 upplevde en stark påverkan.

Har förändringarna i unionstullkodexen (UCC) börjat påverka ert företag ännu?

JA 61%       NEJ 39%

Förändringarna inverkar på flera områden, även sådana som inte är i fokus för de aktuella förändringarna

Undersökningen visar att många företag har vidtagit åtgärder inom flera områden, och inte bara i dem som främst påverkades i den första genomförandefasen. De vanligaste områdena är tillstånd och rutiner, men åtgärder har även vidtagits inom områdena kompetens, programvara och datakvalitet.

Har ert företag vidtagit åtgärder som rör UCC? Ange inom vad:

63%  TILLSTÅND
60% RUTINER
40% KOMPETENS
27% PROGRAMVARA
20% DATAKVALITET

En helhetssyn garanterar ett lyckat resultat

När ni planerar för UCC är det viktigt att tänka på att förändringarna sannolikt kommer att inverka på olika områden inom ert företag. Dessa är ofta sammankopplade. Därför är det viktigt att ni inte enbart begränsar er planering och de åtgärder ni vidtar till endast de aktuella förändringarna. Istället måste ni granska effekten inom var och ett av de fem områden som nämns och planera utefter detta helhetsperspektiv. Detta kommer att garantera en smidig övergång och ett lyckat resultat, samtidigt som de resurser som krävs kan hållas till ett minimum.

 

Om ni är intresserade av att läsa mer om hur UCC inverkar på företag kan ni ladda ner hela rapporten.

Här kan ni också ladda ner en egen UCC-checklista som hjälper er att hantera de fem områden som nämns ovan.

Tveka inte att kontakta oss på catharina.olofsson@kghcustoms.com om ni vill diskutera detta vidare.

Catharina Olofsson, Consulting Director

 

 

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 2 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.
Unionstullkodexen (UCC) innebär många stora förändringar för europeisk tullhantering och handel. Men det är också ett bra tillfälle att försäkra dig om att dina nuvarande rutiner håller måttet.
Hur avgör du om din tullhantering är effektiv? Hur kan du förbättra hanteringen och försöka eliminera onödiga kostnader?
UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.