Hur relevant är UCC för dig?
Och hur brådskande är det?

Ägna ett par minuter åt att gå igenom självtestet för att ta reda på hur förberedd du är idag och vad som behöver göras.

 

Kontakta oss för att diskutera resultatet av ditt självtest och hur vi kan hjälpa dig. Dina resultat kommer att skickas vidare till KGH.

Nyhetsbrev

Fler berättelser

Ladda ner vår rapport om unionstullkodexens inverkan och låt resultaten vara till hjälp för kommande planering. Få information om vilka områden som påverkas och vad som främst hindrar er från att vidta åtgärder.
Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.
Den nya unionstullkodexen (UCC) kommer att påverka de flesta tullförfarandena.
Om du arbetar med tull- och handelsfrågor inom ditt företag är du säkert medveten om att den nya unionstullkodexen (UCC) är på gång.