Hur relevant är UCC för dig?
Och hur brådskande är det?

Ägna ett par minuter åt att gå igenom självtestet för att ta reda på hur förberedd du är idag och vad som behöver göras.

 

Kontakta oss för att diskutera resultatet av ditt självtest och hur vi kan hjälpa dig. Dina resultat kommer att skickas vidare till KGH.

Nyhetsbrev

Fler berättelser

Unionstullkodexen (UCC) innebär många stora förändringar för europeisk tullhantering och handel. Men det är också ett bra tillfälle att försäkra dig om att dina nuvarande rutiner håller måttet.
The implementation of the new Union Customs Code (UCC) will have an impact on all customs procedures.
What will the new Union Customs Code (UCC) implementation involve? And when? Unfortunately, the exact details and the timeline are still unclear.
För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.