Hur relevant är UCC för dig?
Och hur brådskande är det?

Ägna ett par minuter åt att gå igenom självtestet för att ta reda på hur förberedd du är idag och vad som behöver göras.

 

Kontakta oss för att diskutera resultatet av ditt självtest och hur vi kan hjälpa dig. Dina resultat kommer att skickas vidare till KGH.

Nyhetsbrev

Fler berättelser

The implementation of the new Union Customs Code (UCC) will have an impact on all customs procedures.
För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.
Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder.
UCC Navigator – Vårt onlineverktyg som hjälper dig att enkelt navigera genom EU:s tullagstiftning