Hur relevant är UCC för dig?
Och hur brådskande är det?

Ägna ett par minuter åt att gå igenom självtestet för att ta reda på hur förberedd du är idag och vad som behöver göras.

 

Kontakta oss för att diskutera resultatet av ditt självtest och hur vi kan hjälpa dig. Dina resultat kommer att skickas vidare till KGH.

Nyhetsbrev

Fler berättelser

Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske?
UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måste du ta kontroll över dina rutiner.
What will the new Union Customs Code (UCC) implementation involve? And when? Unfortunately, the exact details and the timeline are still unclear.
Den lagstiftning som rör den nya unionstullkodexen (Union Customs Code, UCC) väcker många frågor och ger samtidigt affärsmöjligheter för företag som ägnar sig åt internationell handel som omfattas av EU:s tullagstiftning.