Hur relevant är UCC för dig?
Och hur brådskande är det?

Ägna ett par minuter åt att gå igenom självtestet för att ta reda på hur förberedd du är idag och vad som behöver göras.

 

Kontakta oss för att diskutera resultatet av ditt självtest och hur vi kan hjälpa dig. Dina resultat kommer att skickas vidare till KGH.

Nyhetsbrev

Fler berättelser

What will the new Union Customs Code (UCC) implementation involve? And when? Unfortunately, the exact details and the timeline are still unclear.
Vi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras.
Vad kommer genomförandet av den nya unionstullkodexen (UCC) att innebära? Och när kommer det att ske?
Med Unionstullkodexen (UCC) kommer tulltillstånd och tullprocesser att genomgå omfattande förändringar. Följ vår enkla guide för att dra full nytta av dessa förändringar.